Vị Trí & Ngôn Ngữ

Công ty Zenfinex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)

Phương Thức Nạp Tiền

Tại Taurex, chọn cách bạn nạp tiền vào tài khoản của mình. Khám phá các phương thức nạp và rút tiền dễ dàng để phù hợp với phương thức giao dịch ưa thích của bạn.

Mobile Payments

Các Loại Tiền Tệ Được Chấp Nhậ

ĐA DẠNG TIỀN TỆ ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Thời gian xử lý

Debit and Credit Cards

Các Loại Tiền Tệ Được Chấp Nhận

USD
EUR
GBP

Thời gian xử lý

Bank Wire

Các Loại Tiền Tệ Được Chấp Nhận

ĐA DẠNG TIỀN TỆ ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Thời gian xử lý

Skrill

Các Loại Tiền Tệ Được Chấp Nhận

ĐA DẠNG TIỀN TỆ ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Thời gian xử lý

Neteller

Các Loại Tiền Tệ Được Chấp Nhận

ĐA DẠNG TIỀN TỆ ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Thời gian xử lý

Cryptos

BTC

ETH

USDC

Thời gian xử lý

*Điều Kiện Áp Dụng. Phụ Thuộc Vào Số Tiền Nạp.

Xin lưu ý rằng phương thức thanh toán có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực của bạn. Để xem tất cả các phương thức thanh toán có sẵn, vui lòng đăng nhập vào Khu vực khách hàng của bạn.

Cần thêm thông tin?

Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến phương thức nạp và rút tiền của chúng tôi, đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Xin Lỗi!

Quyền truy cập vào tradetaurex.com
không khả dụng ở khu vực của bạn.

tradetaurex.com  được yêu cầu tuân thủ luật pháp toàn cầu và do đó thông tin trên trang này không hướng tới cư dân của Hoa Kỳ, Canada, Bắc Triều Tiên, Iran, Myanmar, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc bất kỳ quốc gia cụ thể nào và không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ người nào ở quốc gia hoặc khu vực pháp lý mà việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương.