Vị Trí & Ngôn Ngữ

Công ty Zenfinex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)

Ngày Nghỉ Thị Trường

Lịch giao dịch và biến động thị trường có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi các ngày nghỉ lễ.

Kiểm tra lịch sau để theo dõi và quản
lý vị thế giao dịch của bạn.

Symbol CategoryBIỂU TƯỢNG CHINESE LUNAR NEW YEAR
(THỜI GIAN TÍNH THEO MÚI GIỜ GMT+2)
09.02.2024
THE THIRD DAY OF LUNAR NEW YEAR
(THỜI GIAN TÍNH THEO MÚI GIỜ GMT+2)
12.02.2024
The Fourth Day of Lunar New Year
(THỜI GIAN TÍNH THEO MÚI GIỜ GMT+2)
13.02.2024
USA President's Day
(THỜI GIAN TÍNH THEO MÚI GIỜ GMT+2)
19.02.2024
NGOẠI HỐI
NGOẠI HỐITất cảGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
KIM LOẠI
KIM LOẠIXAGUSDGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 21:30
KIM LOẠIXAUUSDGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 21:30
KIM LOẠIXPDUSDGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 21:30
KIM LOẠIXPTUSDGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 21:30
CHỈ SỐ
CHỈ SỐDE40Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
CHỈ SỐUK100Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
CHỈ SỐES35Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
CHỈ SỐEU50Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
CHỈ SỐFRA40Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
CHỈ SỐUS30Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 20:00
CHỈ SỐUS100Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 20:00
CHỈ SỐUS500Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 20:00
CHỈ SỐHK50Đóng Sớm 06:00Đã đóngĐã đóngGiờ Bình Thường
CHỈ SỐAUS200Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
CHỈ SỐJP225Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
CHỈ SỐCN50Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
CHỈ SỐSA40Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
CHỈ SỐUSDIXMar24Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
NĂNG LƯỢNG
NĂNG LƯỢNGBRENT/UKOILGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 21:15
NĂNG LƯỢNGWTI/USOILGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường Đóng Sớm 21:15
NĂNG LƯỢNGNatural Gas/XNGUSDGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 21:15
NĂNG LƯỢNGGasoilGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
HÀNG HÓA
HÀNG HÓACoffee (Arabica)Giờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐã đóng
HÀNG HÓASugarWGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐóng Sớm 19:00
HÀNG HÓASugarGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐã đóng
HÀNG HÓACOCOAGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐã đóng
HÀNG HÓACoffee RobustaGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
HÀNG HÓACopper/XCUUSDGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
HÀNG HÓACottonGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐã đóng
TIỀN ẢO
TIỀN ẢOTất cảGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
CỔ PHIẾU
CỔ PHIẾUUSGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngĐã đóng
CỔ PHIẾUDEGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
CỔ PHIẾUFRGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường
CỔ PHIẾUUKGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình ThườngGiờ Bình Thường

*Vui lòng lưu ý rằng do thanh khoản thấp vào thời gian mở cửa và các ngày thị trường nghỉ lễ, độ chênh lệch giá có thể bị ảnh hưởng.
Thời gian và ngày có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Cần Thêm Thông Tin?

Liên hệ đội hỗ trợ của chúng tôi để có những câu trả lời bạn cần.

We’re Sorry

Access to tradetaurex.com
is unavailable in your region

tradetaurex.com is required to abide by global laws and therefore the information on this site is not directed at residents of the United States, Canada, North Korea, Iran, Myanmar, Belgium, Spain, France, Japan, South Korea or any particular countries and is not intended for distribution to, or use by, any person in an country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.