Vị Trí & Ngôn Ngữ

Công ty Zenfinex Global Limited được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Seychelles (FSA) (SD092)

Giao Dịch An Toàn Và Được Quản Lý

Chúng tôi được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), một trong những cơ quan quản lý hàng đầu trên thế giới.

FCA Quy định

Taurex là tên giao dịch của Zenfinex Limited. Zenfinex Limited được cấp phép và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) tại Vương quốc Anh theo số tham chiếu công ty 816055.

Ưu Tiên Các Tiêu Chuẩn Quy Định

Tuân Thủ Quy Định Nghiêm Ngặt

Taurex tuân thủ hoàn toàn các tiêu chuẩn tài chính nghiêm ngặt và các yêu cầu về an toàn vốn của Cơ quan Quản lý Tài chính. Chúng tôi gửi báo cáo tài chính định kỳ và thực hiện kiểm toán để duy trì tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Tài Khoản Khách Hàng Tách Biệt

Tiền của khách hàng cá nhân được ủy thác cho Taurex được giữ trong các tài khoản riêng biệt với Ngân hàng Barclays, một tổ chức hàng đầu có trụ sở tại Vương quốc Anh. Các tài khoản này được tách biệt hoàn toàn với vốn hoạt động của Taurex và có sẵn bằng nhiều loại tiền tệ.

Bảo Vệ Quỹ Thông Qua FSCS

Khách hàng cá nhân của Taurex đủ điều kiện để được bảo vệ Chương Trình Bồi Thường Dịch Vụ Tài Chính (FSCS). Khách hàng có thể yên tâm khi biết số tiền của họ được bảo hiểm lên tới 85,000 bảng Anh cho mỗi khách hàng trong trường hợp vỡ nợ.

Cam Kết Của Chúng Tôi Về Tính Minh Bạch

Là một nhà môi giới được quản lý, Taurex nỗ lực duy trì tính minh bạch và tuân thủ các nguyên tắc quản lý nghiêm ngặt. Chúng tôi ưu tiên bảo mật tiền của khách hàng, cung cấp mức giá công bằng và minh bạch, đồng thời tuân thủ các biện pháp quản lý rủi ro mạnh mẽ, giúp bạn tự tin giao dịch một cách an tâm.

Our Commitment to Transparency

As a regulated broker, Taurex commits to a high standard of transparency, rigorously complying with regulatory guidelines. Our top priorities include the safeguarding of client funds, ensuring fair and transparent pricing, and maintaining robust risk management practices. This allows you to trade with confidence and peace of mind.

Sẵn sàng tham gia Taurex?

Mở tài khoản Taurex và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay.

We’re Sorry

Access to tradetaurex.com
is unavailable in your region

tradetaurex.com is required to abide by global laws and therefore the information on this site is not directed at residents of the United States, Canada, North Korea, Iran, Myanmar, Belgium, Spain, France, Japan, South Korea or any particular countries and is not intended for distribution to, or use by, any person in an country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.