ที่ตั้งและภาษา

Zenfinex Global Limited ได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงานบริหารงานการเงิน(FSA) ของเซเชลส์ (SD092)

การซื้อขายที่ปลอดภัยและมีการควบคุม

เราได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานกำกับดูแลชั้นนำของโลก

ควบคุมโดย FCA

Taurex เป็นชื่อทางการค้าของ Zenfinex Limited Zenfinex Limited ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ในสหราชอาณาจักรภายใต้หมายเลขอ้างอิงบริษัท 816055

การจัดลำดับความสำคัญของมาตรฐานการกำกับดูแล

การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวด

Taurex ปฏิบัติตามมาตรฐานทางการเงินที่เข้มงวดและข้อกำหนดด้านความเพียงพอของเงินกองทุนของ Financial Conduct Authority อย่างขยันขันแข็ง เราส่งรายงานทางการเงินอย่างสม่ำเสมอและผ่านการตรวจสอบเพื่อรักษาความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

บัญชีลูกค้าแยก

เงินทุนของลูกค้ารายย่อยที่มอบหมายให้กับ Taurex จะถูกเก็บไว้ในบัญชีที่แยกจากบัญชีของทางบริษัทกับ Barclays Bank ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำในสหราชอาณาจักร บัญชีเหล่านี้แยกออกจากเงินทุนในการดำเนินงานของ Taurex โดยสมบูรณ์ และสามารถใช้ได้ในหลายสกุลเงิน

การคุ้มครองกองทุนผ่าน FSCS

ลูกค้ารายย่อยของ Taurex มีสิทธิ์ได้รับการปกป้อง Financial Services Compensation Scheme (FSCS) ลูกค้าจะได้รับความสบายใจในการรู้ว่าเงินของพวกเขาได้รับการปกป้องเป็นจำนวนเงินสูงสุด £85,000 ต่อลูกค้าในกรณีที่บริษัทล้มละลาย

ความมุ่งมั่นของเราต่อความโปร่งใส

ในฐานะโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม Taurex มุ่งมั่นที่จะรักษาความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเงินทุนของลูกค้า ให้ราคาที่ยุติธรรมและโปร่งใส และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ทำให้คุณมั่นใจในการซื้อขายด้วยความอุ่นใจ

Our Commitment to Transparency

As a regulated broker, Taurex commits to a high standard of transparency, rigorously complying with regulatory guidelines. Our top priorities include the safeguarding of client funds, ensuring fair and transparent pricing, and maintaining robust risk management practices. This allows you to trade with confidence and peace of mind.

พร้อมที่จะเข้าร่วม Taurex แล้วหรือยัง?

เปิดบัญชี Taurex และเริ่มการซื้อขายวันนี้

We’re Sorry

Access to tradetaurex.com
is unavailable in your region

tradetaurex.com is required to abide by global laws and therefore the information on this site is not directed at residents of the United States, Canada, North Korea, Iran, Myanmar, Belgium, Spain, France, Japan, South Korea or any particular countries and is not intended for distribution to, or use by, any person in an country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.